Välj nästa föreställning

Vá ä´klocka´?

Blev ett mycket uppskattat jubileumsspel i samband med Borlänges 50-års jubileum, 1994. I korta scener visades Borlänges historia under 50 år.