Välj nästa föreställning

Mycket väsen för ingenting

"Mycket väsen för ingenting", av William Shakespeare, är en folklig komedi.
Dramaturgin i komedin är underbar, en härlig blandning mellan
sorg, ilska, galenskap, kärlek, glädje, lusta och fest.

vakter De ständigt berusade stadsvakterna som löser en intrig.
Leonato och Antonio i gruff med
Fursten Don Pedro och Greve Claudio.
fyra i gruff
Don Pedro Vår fantastiske regissör som Don Pedro.
Conrad och Borachio, Don Johns kumpaner, fängslade. fångar
gifte Frater ger Claudio Heros hand.