Välj nästa föreställning

Momo eller kampen om tiden

Michael Ende´s familjeföreställningen handlade om tiden och vad vi gör av vår tid, och att vi aldrig har tid. Den sattes upp 1996.

  momo