Välj nästa föreställning

Från intet allt vi vilja

Föreställningen skildrade arbetarrörelsens framväxt i Borlänge under 1800-talets slut. Den sattes upp 1992.